Veranderingen flexwerkers, ontslag en WW

Er zijn per 1 juli 2015 een aantal belangrijke veranderingen ingegaan wat betreft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dat kan veel invloed hebben op uw HR-zaken, dus het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet.

  • Flexwerkers krijgen een betere rechtspositie. Zij moeten voortaan na twee jaar recht krijgen op een vast contract. Ook worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als ze elkaar opvolgen met een tussenpoos van zes maanden, voorheen was dit drie maanden.
  • Iemand ontslaan is voortaan gemakkelijker, sneller, eerlijker en minder kostbaar. Krijgt iemand ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dat loopt via het UWV. Zijn er andere redenen, dan gaat het via de kantonrechter. 
  • Alle werknemers hebben recht op een transitievergoeding als ze minstens twee jaar in dienst zijn geweest en als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd. De vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband.
  • De WW wordt er meer op gericht om mensen weer aan het werk te krijgen. Als iemand een half jaar WW-uitkering heeft gehad, wordt alle arbeid als passend gezien. Ook wordt de inkomensverrekening ingevoerd.
  • Vanaf 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht, naar maximaal 24 maanden in 2019.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Rijksoverheid http://bit.ly/1Ijgatn

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven