In het huidige ontslagrecht wordt een ontslagvergoeding meestal berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. In de praktijk wordt deze niet alleen toegepast bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst maar ook bij een beëindiging met wederzijdse goedkeuring waarbij aanleiding is voor een vergoeding. 

Hoeveel deze vergoeding zal zijn wordt berekend aan de hand van drie factoren:  

1. Het gewogen aantal dienstjaren 
2. Bruto maandloon 
3. Correctiefactor 

Naarmate de leeftijd van de werknemer toeneemt, wegen de dienstjaren zwaarder. De correctiefactor verhoogt of verlaagt de vergoeding door te kijken naar de verwijtbaarheid van de ontbinding. Dus als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt doordat het in de risicosfeer van de werknemer valt dan is de correctiefactor tussen de 0 en de 0,5. Valt de werkgever een verwijt te maken dan kan de correctiefactor rond de 1 of zelfs hoger liggen.  

De ontslagvergoeding is sinds 1 juli 2015 verandert. Maar wat is er nu precies verandert na 1 juli 2015?  

In het nieuwe ontslagrecht wordt de kantonrechtersformule vervangen door een transitievergoeding. Het maakt nu niet meer uit waarom de arbeidsovereenkomst is beëindigd, iedere werknemer die minstens 24 maanden in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding.  

Alle werknemers, zowel de flexmedewerkers als de vaste medewerkers, hebben straks onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Voorwaarden voor de transitievergoeding zijn: iemand moet minstens twee jaar in dienst zijn geweest en het contract moet op initiatief van de werkgever worden beëindigd.  

De duur van een dienstverband bepaald de hoogte van de transitievergoeding. De hoofdregel voor de hoogte van de transitievergoeding: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en als men langer dan 10 jaar in dienst is geweest, gaat de vergoeding naar een ½ maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding mag maximaal 75 duizend euro bruto zijn of maximaal een bruto jaarsalaris als je meer dan 75 duizend bruto verdient.  

Bij 50-plussers is de hoofdregel anders. Zo wordt er tot 10 dienstjaren  ⅙ maandsalaris per half dienstjaar gerekend en na 10 dienstjaren wordt dit verhoogd naar ¼ maandsalaris per half dienstjaar.  

Je moet als werkgever rekening houden dat je de kosten die tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend, kunnen worden afgetrokken van de te betalen transitievergoeding. Er moet dan wel een verhouding zitten tussen de kosten en het doel, de kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt en de werknemer moet schriftelijk toestemming hebben gegeven om de kosten in mindering te brengen.  

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven