Er wordt veel gepraat over KPI's. Belangrijk is te weten dat een KPI niet hetzelfde is als een reguliere meetwaarde. Een KPI bevat namelijk strategische waarde, waar een meetwaarde iedere bedrijfsactiviteit kan meten zonder een strategische waarde. We hebben de belangrijkste voorwaarden voor een KPI op een rijtje gezet.

 

1. KPI dient een strategische waarde te bevatten

 

Het betreft hier bedrijfsactiviteiten die, wanneer goed uitgevoerd, garanties bieden voor toekomstig succes. Ze dragen bij aan financieel en organisatorische doelstellingen. Vaak zijn dit geen financiële meetwaarden, maar dragen zij wel bij aan winst- en omzet doelstellingen. Denk hierbij aan klanttevredenheid en productkwaliteit.

  

2. KPI's worden bepaald door het bestuur

 

Het bestuur van een organisatie bepaalt welke korte- en lange termijn richting gekozen wordt voor het bedrijf. Zij bepalen langs welke lat de organisatie gelegd moet worden.  

 

3. KPI's zijn er voor ieder niveau in de organisatie

 

Een KPI voor het hoogste niveau van de organisatie wordt vertaald naar KPI's voor iedere onderliggende laag. Dit zorgt ervoor dat er op ieder niveau gestuurd kan worden op de juiste doelstellingen.

  

4. KPI's hebben een gelijke definitie

 

Op ieder niveau van de organisatie dient men dezelfde definitie voor een KPI te gebruiken. Wat verstaan we onder netto winst of een klant? Deze definities dienen organisatiebreed te worden vastgelegd.

  

5. KPI's zijn gebaseerd op de juiste data

 

Voordat een KPI definitief is, dient afgestemd te worden of de data voor deze KPI wel aanwezig is om deze KPI te berekenen en of het wel betrouwbaar genoeg is om tot het juiste resultaat te komen.

  

6. KPI's moeten makkelijk te begrijpen zijn

 

Een medewerker moet kunnen begrijpen wat er gemeten word, hoe het wordt berekend en wat zij kunnen doen om het cijfer positief te kunnen beïnvloeden. Medewerkers moeten dus regelmatig worden bijgepraat over de resultaten, de betekenis en de gevolgen van de KPI resultaten.

  

7. KPI's zijn altijd relevant

 

Een KPI heeft een begin- en einddatum. Op een gegeven moment verliest een KPI zijn kracht en impact. De KPI dient dan te herzien en/of aangepast te worden.

  

8. KPI's zorgen voor positieve bijdragen

 

Een goed gedefinieerd KPI zorgt voor de juiste actie, een verbeterde prestatie. Een valkuil is echter dat verschillende groepen in de organisatie los van elkaar KPI's kunnen creëren. De ene KPI spreekt de andere dan tegen, waardoor er niet de verwachte resultaten behaald zullen worden.

 

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven