Business Intelligence oplossingen waren van oudsher zwaar monolithisch en niet bepaald gebruiksvriendelijk. Zij werden van bovenaf gedicteerd en gestructureerd vastgelegd en slechts een handjevol gebruikers werd toegestaan. Zo kon er een goede controle uitgeoefend worden. BI was kostbaar en leverde geen direct zichtbaar resultaat op. Hoe anders werd deze wereld van gebruikers na de komst van nieuwe tools die bij elke willekeurige gebruiker op de desktop konden worden geïnstalleerd. Een enorme verschuiving van controle van bovenaf door de IT-afdeling naar complete vrijheid dankzij een grote verscheidenheid aan zelfservice-BI-tools. Het leverde direct gelukkige gebruikers op; zelfstandig aan de knoppen zitten zonder de hete adem van de IT-afdeling in de nek die bepaalde wat wel of niet kon. Tegenwoordig downloaden de meesten hun tools zelf via internet zonder medeweten van de IT-afdeling. 

Aanvankelijk was dit een groot succes; iedereen kon direct aan de slag met het analyseren van data. Toch werd al snel duidelijk dat complete vrijheid op BI-gebied zijn beperkingen kent. Een vrijheid zonder regels is immers niet mogelijk. De data die de individuele werknemer analyseerde hield immers geen rekening met wat er in de rest van de onderneming gebeurde. De complete vrijheid zorgde ervoor dat niemand checkte of de juiste denkwijze wel was gevolgd en of de getrokken conclusies wel klopten. De nadelen waren aanleiding voor de opkomst van de bedrijfsbrede-BI. Je combineert dan de beste van twee werelden en komt een collaboratief BI-platform tot stand. Dit brengt zakelijke gebruikers en de IT-afdeling samen in één omgeving die én gestructeerd is én zelfservice biedt. 

In zo’n platform wordt alle content opgeslagen op een centrale server en niet slechts op individuele desktops. Een gemeenschappelijke taal zorgt daarbij voor samenwerking en context. Hierdoor werkt de IT-afdeling en de zakelijke gebruiker nauw samen op basis van een gemeenschappelijk scenario. Van belang is dat de onderneming veilig data kan delen en bedrijfsbreed kan samenwerken aan analyses. De platforms voorzien daarom in een aansturende benadering met een gedeelde businesslogica, data-modeling en content via elk voorziening. Deze constructie zorgt ervoor dat de BI-ontwikkelaars van alle betrokkenen de relevante details en context aangeleverd krijgen; de IT-afdeling zorgt vervolgens voor gestructureerde basis waarmee gebruikers uit de voeten kunnen.   

Door de keuze voor een gestructureerde, aansturende zelfservicebenadering zijn alle gebruikers binnen de onderneming ondersteunend met de zelfservicetools waar ze aan gewend zijn. Tegelijkertijd is de integriteit van de analyse gegarandeerd. Deze aanpak heeft zichzelf al zichtbaar bewezen. Een efficiënte oplossing, gelegen tussen de traditionele controlerende benadering en de totale vrijheid benadering, voor een onderneming. 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven