Maakte de economische zakelijke markt tot voor kort nog gebruik van traditionele databronnen, tegenwoordig is het gebruik van Big Data in grote organisaties niet meer weg te denken. De ontsluiting van allerlei soorten databronnen is zodanig in een stroomversnelling terechtgekomen dat traditionele bronnen aangevuld of verrijkt worden met digitale vormen, maar veel vaker volledig vervangen zijn door Big Data. Wat is Big Data precies en hoe maakt het dat een zakelijke organisatie veel baat heeft bij de niet-statische databronnen van tegenwoordig? Het bewijs dat het gebruik ervan een hogere winst genereert en een zeer optimale manier van service aan de klant, is reeds geleverd. 


Bij Big Data staan de termen volume, velocity en variety centraal:

•   Volume het gaat altijd om een extreme hoeveelheid aan data;

•   Velocity het is dynamisch, omdat er steeds nieuwe data worden toegevoegd;

•   Varietyer zijn altijd meerdere bronnen om uit te putten.

Omdat er een hoeveelheid aan data beschikbaar is, zorgt dit ervoor dat er sneller relaties gevonden worden tussen variabelen. Dat is een groot voordeel. Wat belangrijk is voor het gebruik zijn de termen Varecity en Value. Varecity bekijkt door wie en hoe de data geproduceerd zijn en hoe accuraat het is. Value bekijkt de relevante data, de waarde  voor medewerkers en management.   


Er zijn talloze voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen. De opkomst van het Internet of Things (IoT) is een trend die zijn steentje bijgedragen heeft in de enorme groei van de hoeveelheid beschikbare data. Steeds meer apparaten leveren in een zakelijke organisatie relevante informatie op voor analyses. Apparaten die toezicht houden binnen hun omgeving, data kunnen bijwerken op basis van de informatie die ze ontvangen en zelf actie kunnen ondernemen. Veel apparatuur is tegenwoordig verbonden met internet wat een legio nieuwe datamogelijkheden voortbrengt. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de huidige printers die zelf in de gaten houden of de toners opraken en zelf tijdig aan de leverancier doorgeven dat zij aan vervanging toe zijn. Dit soort processen zijn volledig geautomatiseerd.


Ander voorbeeld van vernuftige zelfdenkende apparaten zijn auto’s. Zij worden steeds slimmer, zijn uiteraard al deels geautomatiseerd maar gaan steeds meer taken van de bestuurder overnemen. Uiteindelijk zal het een enorme impact hebben op de mondiale auto-industrie. Experimenten met de volledig zelfrijdende auto zijn aan de orde van de dag en testritten worden al gemaakt. In de zakelijke wereld vinden er tal van onderzoeken plaats over het rijgedrag van medewerkers met de informatie die hun auto doorgeeft. Een voorbeeld van nuttig inspelen op de mogelijkheden is het Koeriersbedrijf UPS. Zij hebben hun wagenpark uitgerust met sensoren, draadloze modules en gps, zodat optimaal ingespeeld kan worden op autoproblemen en de locatie kan worden bijgehouden. Op basis van gps en de geschiedenis van de klant bepaalt het bedrijf van te voren de meest optimale route. Onderzoek heeft uitgewezen dat in 2011 de gereden routes met 45 miljoen kilometer waren ingekort en hiermee ruim 11 miljoen liter benzine was bespaard.  


Big Data heeft een enorme toename in het analyseren van werkprocessen en prestaties veroorzaakt. Daar komt bij dat steeds meer apparaten met elkaar in verbinding zijn via internet en de verwachting voor 2020 voor een toename daarvan wordt geschat op ruim 26 miljard. 


Jesper van Wijk - Bron: ‘HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid’ 


 


 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven