Met Business Intelligence is veel mogelijk. Zo kan het helpen om doelen te bereiken, de organisatie beter te begrijpen en de processen te optimaliseren. Maar het kan ook innovatie stimuleren. Hoe gaat dit in zijn werk? Een beknopte samenvatting van het boek ‘De intelligente organisatie’ door Daan van Beek. 

Ambities

Business Intelligence kent vier ambitieniveaus: 1. begrijpen, 2. coördineren, 3. verbeteren en 4. innoveren. Bij niveau 4 is er vaak sprake van een uitbreiding van de producten of diensten. Hoe hoger het ambitieniveau is, hoe beter er nagedacht moet worden over Business Intelligence. Bij hogere niveaus moeten de verschillende systemen en gegevens nog beter op elkaar afgestemd en eventueel samengevoegd worden. 

Zakelijke intelligentie 

Ook als de eerste drie niveaus nog niet doorlopen zijn, kunnen er nieuwe producten of diensten worden geïntroduceerd. Wel zal dit soepeler verlopen als de eerdere niveaus al bereikt zijn en de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd zijn. Het boek ‘De intelligente organisatie’ gaat hier verder op in. Het doel hiervan is om een goede BI-strategie uit te zetten om zakelijke intelligentie te bereiken. 

Factoren

Binnen innovatiemanagement zijn vier factoren belangrijk: product, proces, structuur en technologie. Innovatie heeft vaak als doel om een product te ontwikkelen, een proces te verbeteren of de structuur te optimaliseren. Technologie kan hierbij een goed middel zijn, maar vraagt wel om bijvoorbeeld kennis van producten, trends, klantbehoeften en grondstoffen. De organisatie moet hierin voorzien om innovatie mogelijk te maken. 

Business Analytics

Business Analytics levert informatie die als basis kan dienen om te innoveren. Op basis hiervan gaan medewerkers nadenken over verbeteringen van processen en producten. Business Analytics kan zelf ook dienen als innovatie, bijvoorbeeld door informatie te delen. 

Succesvolle innovatie

Het succes van innovatie wordt bepaald door de organisatie zelf: het draagvlak en de juiste voorwaarden moeten aanwezig zijn. Bij een hoog ambitieniveau is het des te belangrijker dat de disciplines van Business Intelligence, kennismanagement, data management, verandermanagement, innovatie en strategisch management goed samenwerken. 

Meer weten? Lees het boek ‘De intelligente organisatie’ door Daan van Beek. 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven