Het testen van Business Intelligence applicaties is belangrijk, omdat het zorgt voor vertrouwen bij gebruikers als zij strategische beslissingen moeten nemen op basis van de BI-data. Maar hoe pak je dit testen effectief aan?

Uitdagingen 
Het testen van Data Warehouse of Business Intelligence toepassingen is anders dan het testen van de traditionele applicaties. Er komt een aantal typische uitdagingen bij kijken, zoals:

• Datavolume, variëteit en complexiteit

• Gegevensverlies tijdens data-integratieproces 

• Tijdrovend

• Gespecialiseerde vaardigheden die nodig zijn om de validatie van gegevens en het verificatieproces uit te voeren

Om de volledigheid, nauwkeurigheid, consistentie, veiligheid en betrouwbaarheid van gegevens gedurende de gehele levenscyclus te waarborgen, is het belangrijk om al deze aspecten bij elk ‘data entry punt’ in de BI-architectuur te testen, en niet alleen aan het einde door middel van rapportages of dashboards.

BI teststrategie
Het doel van het testen van BI-applicaties is om geloofwaardige gegevens te bereiken. En datageloofwaardigheid kan worden bereikt door de testcyclus effectief in te richten. Een uitgebreide teststrategie is de basis van een effectieve testcyclus. De strategie zou zich moeten richten op:

• De scope van het testen, beschrijf gebruikte testtechnieken en types.

• De testomgeving. 

• De beschikbaarheid van de data. 

• Datakwaliteit en prestaties acceptatiecriteria.

De verschillende stadia zijn dataverzameling, data-integratie, dataopslag en presentatie van gegevens.

Dataverzameling 
Het begint allemaal bij dataverzameling. Het is hierbij belangrijk om te begrijpen welke verschillende databronnen er zijn, welke tijdsgrenzen de geselecteerde gegevens hebben en andere speciale gevallen mee te nemen. Van belang is het valideren van de vereiste gegevens en de beschikbaarheid van de gegevensbronnen waaruit deze gegevens moeten worden gehaald. Ook ‘data profiling’ speelt een grote rol. 

Data-integratie 
Testen in de data-integratiefase is de kern als datatransformatie plaatsvindt in dit stadium. Zodra de gegevens zijn omgezet, moet er een grondige test worden uitgevoerd om te waarborgen dat de onderliggende gegevens voldoen aan de verwachte transformatielogica. Hierbij gaat het onder andere om het valideren van de datastructuur met zakelijke specificaties.

Dataopslag
Deze fase verwijst naar het laden van gegevens in het data warehouse / data mart of OLAP-kubussen. Belangrijke gebieden in deze fase zijn onder andere het valideren van databelastingen op basis van tijdsintervallen, prestaties en schaalbaarheid. 

Presentatie van de gegevens
Dit is de laatste stap van de testcyclus, waarbij een grafische interface voor de testgegevens aan bod komt. Belangrijk hierbij zijn het valideren van het rapportagemodel, het rapporteren van lay-outvalidatie en ‘end to end’ testing. 

Conclusie
Het testen van BI-applicaties is anders dan het testen van de traditionele enterprise applicaties. Om echt geloofwaardige gegevens te bereiken, moet elke fase van de levenscyclus effectief worden getest: dataverzameling, data-integratie, dataopslag en presentatie van gegevens. 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven