De publieke verzekering van het UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt aangepast. Dat heeft minister Asscher aangekondigd. Hiermee moet het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbeteren. Bij de keuze voor een verzekering komt de focus daardoor meer te liggen op re-integratie, dan op financieel voordeel op korte termijn.

Hoe zit het?
De WGA maakt onderdeel uit van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, maar in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben hier recht op. Werkgevers moeten deze uitkeringen financieren. De keuze is daarbij tussen het UWV of het eigenrisicodrager-schap, eventueel in combinatie met een private verzekering. Minister Asscher heeft een aantal maatregelen voorgesteld om de verschillen tussen deze twee alternatieven te verkleinen.

De veranderingen
Grote en middelgrote werkgevers die te maken hebben met een gedifferentieerde WGA-premie gaan vanaf 1 januari 2017 een meer marktconforme premie betalen als zij overstappen naar de verzekering van het UWV. Dit in plaats van een relatief lage premie. Wel kunnen zij dan hun risico’s bij het UWV achterlaten, in plaats van deze zelf te dragen. Momenteel is er sprake van een overgangsperiode, de nieuwe wetgeving wordt naar verwachting in het najaar van kracht.

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven