Instituut Verbeeten levert als specialistisch ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde. Het instituut heeft locaties in Tilburg, Breda en Den Bosch.

Instituut Verbeeten wilde de Business Intelligence in hun organisatie op een hoger plan brengen en schakelde BI Right! in om hen hierin te adviseren. Wij voerden voor hen een Quickscan uit.

De Quickscan is een nulmeting van de huidige organisatie, processen, rapportages, BI-tools en architectuur. Hieruit komen de kracht en de beperkingen vanuit de huidige situatie duidelijk naar voren. Daarnaast zijn de wensen van de verschillende lagen binnen Instituut Verbeeten in beeld gebracht.

Met een duidelijk beeld van de huidige situatie, de wensen van de organisatie zelf en het daarbij beschikbare budget, presenteerde BI Right! een adviesrapport waarop het beleid van de aankomende jaren gefundeerd kan worden.

In het onderzoek zijn onder andere de haalbaarheid van een Business Competence Center binnen Instituut Verbeeten opgenomen. Ook andere organisatie- en procesveranderingen, die tot hogere productiviteit met een beperkte investering konden leiden, kwamen aan bod.

Binnen de scope vielen onder andere financiële rapportages, evaluatie van data over de behandelresultaten van patiënten en het kunnen afleiden van prestaties om te voldoen aan externe verplichtingen.

Tot slot is er toolselectie gedaan, om te kijken met welke tools de gewenste resultaten bereikt zouden worden. Verder is er gekeken hoe de architectuur ingericht kon worden om de performance te optimaliseren.

Ga naar boven