KPN heeft de HR-administratie uitbesteed aan softwarebedrijf Raet. Raet moet de bijbehorende rapportages aan KPN opleveren, zodat deze gewogen en beoordeeld kunnen worden. Het gaat om drie soorten rapportages: rapportages die alle klanten van Raet ontvangen, maatwerkrapportages en rapportages omtrent het nieuwe datawarehouse van KPN. BI Right! werd door Raet ingeschakeld voor de beoordeling en acceptatie van - en advies over deze rapportages.  

BI Right! moest beoordelen of de rapportages daadwerkelijk representeerden wat er in de database stond, of er een eenduidige lay-out werd gebruikt en of de juiste naamgeving uit de user-portaal werd gebruikt.

Bij aanvang bleken de standaard- en maatwerkrapportages niet helemaal overeen te komen, dus het was de taak van BI Right! om de afspraken hierover te stroomlijnen. Naast de rapportages over het nieuwe datawarehouse controleerden we ook de vulling van dit datawarehouse.

BI Right! heeft een goede basis gelegd voor de nieuwe rapportage: een duidelijke lay-out-omschrijving, consistentie tussen de rapportages en de database en controle van de inhoud van het nieuwe datawarehouse. Raet is tevreden over de samenwerking, zoals u kunt lezen in deze Referentie.

Ga naar boven