Coda

In Zuid Limburg zijn de krachten gebundeld. De provincie Limburg en een aantal gemeenten waaronder Maastricht hebben een aantal bedrijfsvoeringstaken samengevoegd in een Shared Service Center. De ICT is hier een onderdeel van. Binnen dit Shared Service Center valt ook het Functioneel en Technisch beheer van de bronsystemen die gebruikt worden bij de Gemeente Maastricht. Eén van deze bronnen is CODA voor de Financiële Administratie.

Wegens een gebrek aan capaciteit op het Functioneel Beheer vlak is BI Right! bijgesprongen. Onze taak ligt voornamelijk bij het structureren van de vele aanvragen die er reeds liggen, de communicatie met de (interne) klant en uiteraard het uitvoerend applicatiebeheer.

Er staan de komende tijd een aantal grote wijzigingen op de rol, waarin Functioneel Beheer een zeer belangrijke rol vervult. Er zullen twee nieuwe modules in gebruik genomen gaan worden. Daarnaast  worden gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer. Met name de laatste wijziging heeft een grote impact op de financiële processen en de inrichting van de applicatie. De VPB-plicht heeft immers grote financiële gevolgen. Een goede implementatie is nodig om de risico’s zo beperkt mogelijk te houden.

Ga naar boven