Een overzicht van redenen van ontslag op staande voet:

1. Fraude (18%)
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse werkgevers in de afgelopen twee jaar geconfronteerd worden met fraude. Daarin is er sprake van een stijgende lijn. De praktijk wijst uit dat bijvoorbeeld bankiers, publieke bestuurders, advocaten, politieambtenaren (personen die een functie vervullen die een hogere mate van integriteit vereisen) meer frauderen dan lager opgeleide werknemers. Wanneer een fraudeur echter ontmaskerd wordt, volgt in 82% van de gevallen ontslag.


2. Diefstal en verduistering (16%)
Gedragingen verband houdend met diefstal of verduistering levert dermate verstoorde arbeidsverhoudingen op, waarbij werknemers vaak geen ‘tweede kans’ wordt geboden. Diefstal beoordeelt de rechter als een dringende reden waarbij ontslag op staande voet gerechtvaardigd wordt geacht. Het vertrouwen in de werknemer is immers aangetast.


3. Te laat komen (13%)
In beginsel zal een enkele keer te laat komen geen dringende reden voor ontslag opleveren, maar als deze gedraging herhaaldelijk voorkomt (eventueel) wel. De rechter zal zich een oordeel vormen over de specifieke omstandigheden van het geval. Hij oordeelt daarbij in hoeverre het te laat komen het bedrijfsbelang heeft geschaad en of hierdoor financiële consequenties voor de werkgever zijn ontstaan.


4. Werkweigering (8%)
Hieronder verstaan we bijvoorbeeld zonder toestemming op vakantie gaan of een ‘zieke’ werknemer die wegens een arbeidsconflict thuis blijft en waarvan de arbo-arts stelt dat de betreffende persoon gewoon aan de slag kan. Maar meestal gaat het hier om het weigeren van het verrichten van werkzaamheden op een andere locatie of op een ander tijdstip.


5. Agressie en geweld (6%)
Hoewel zeer ongepast in een professionele omgeving komen er helaas situaties voor waarbij een werknemer zijn collega’s of zijn werkgever mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt. Het kan daarbij om fysiek geweld gaan, of om een dreiging daarmee. 


6. Alcohol en drugsgebruik (5%)
Werken en alcohol- en/of drugsgebruik kunnen onveilige situaties opleveren. Het spreekt voor zich dat de dringende reden hier bij een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Wat men zich vaak niet realiseert, is dat ook een ontslag op staande voet kan worden gegeven aan de werknemer die zich beschonken misdraagt op een personeelsfeest.


7. Excessief internet- en telefoongebruik voor privé-zaken (3%)
Steeds meer werknemers hebben, sinds de komst van de mobiele telefoon en internet, de neiging om hun werktijd te vullen met Whatsappen en andere privéaangelegenheden. Met de digitale mogelijkheden van tegenwoordig opent zich een wereld van vermaak onder werktijd van soms dubieuze aard (denk aan porno-surfen via de computer op het werk). Zaak is telefoon- en surfgedrag voor personeel goed vast te leggen in protocollen.


8. Schending bedrijfsgeheimen (3%)
Meeste werknemers krijgen te maken met vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie die niet buiten de eigen organisatie bekend mogen worden verstuurd (tenzij dit uit hoofde van de bedrijfsvoering noodzakelijk is). Een gegronde dringende reden voor ontslag op staande voet zijn degenen die ’vergeten’ hier discreet mee om te gaan.


9. Social Media (2%)
Met de toename van de digitale mogelijkheden zijn werknemers steeds meer vertegenwoordigd in allerlei sociale media, denk daarbij aan facebook, twitter, LinkedIn. Jezelf laatdunkend uitlaten over je baas of je collega’s is derhalve zichtbaar! Tien jaar geleden was misbruik van social media nog een geheel onbekende reden voor een gerechtvaardigd ontslag op staande voet.


10. Concurrentie en nevenwerkzaamheden (2%)
De dagelijkse ‘strijd’ met de concurrentie is voor werkgevers al zwaar genoeg. Concurrentie van de eigen werknemer – van binnenuit – is dus uit den boze. Ook zonder concurrentiebeding kan in dringende gevallen een ontslag op staande voet volgen.

 

Bron: Sanne van Baar - pwdegids.nl

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven