Steeds meer werknemers hebben behoefte aan flexibel werken. Om dit in goede banen te leiden, is de Wet Aanpassing Arbeidsduur omgevormd in de nieuwe Wet Flexibel Werken. Per 1 januari 2016 gaat deze wet in. Werknemers krijgen hiermee meer mogelijkheden om flexibel te werken, maar wat zijn de effecten voor werkgevers?

 

Afwijzing

Als de nieuwe Wet flexibel werken ingaat, kunnen werknemers een verzoek bij de werkgever indienen om thuis of op gunstige tijden te werken. De werkgever moet een eventuele afwijzing goed onderbouwen, want afwijzen kan alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang. Voor de arbeidsplaats geldt dit echter niet. Voorbeelden van bezwaren kunnen zijn technische -, financiële - of veiligheidsproblemen. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek kan indienen, maar vanaf 1 januari wordt dat één jaar.

 

Regeling

De Wet flexibel werken wordt van toepassing op bedrijven die meer dan tien mensen in dienst hebben. Een werkgever met minder dan tien werknemers moet zelf een regeling treffen wat betreft flexibel werken. Als de cao het voorschrijft, kan er van de wet worden afgeweken, maar alleen de vermeerdering van de arbeidsduur of aanpassing van de arbeidsplaats of werktijd.

 

Veranderingen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Wet Aanpassing Arbeidsduur zijn als volgt:

  • een werknemer mag een verzoek indienen om zijn werktijden, arbeidsplaats en aantal uren aan te passen. Dit moet minstens twee maanden voor de beoogde ingangsdatum gebeuren;
  • de werknemer hoeft hiervoor slechts een half jaar in dienst te zijn; 
  • als het verzoek is afgewezen of ingewilligd, mag de werknemer na een jaar weer een nieuw verzoek indienen;
  • de werkgever moet overleggen met de werknemer en mag niet zomaar het verzoek afwijzen;
  • als er nieuwe omstandigheden zijn, mag de werkgever de beslissing op verzoek herzien; 
  • als de werkgever niet heeft gereageerd een maand voor de beoogde ingangsdatum, dan gaat het verzoek van de werknemer automatisch in.

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven