Het verzuim van een werknemer is een grote kostenpost. De kosten van het verzuim van een werknemer kunnen al snel oplopen tot tweeënhalf keer de brutoloonkosten van deze werknemer. Het is voor organisaties van belang om verzuim zo veel mogelijk te vermijden. Veel bedrijven lopen hier toch nog op vast terwijl met de juiste inspanning het verzuim teruggedrongen kan worden. 

De kosten van een zieke werknemer bestaan onder andere uit omzetverlies, vervanging en/of extra werk dat door collega’s wordt overgenomen. Verzuimpreventie is dus geen taak die naar achteren geschoven kan worden. De leidinggevende zal in eerste instantie verzuim moeten voorkomen, want alleen het voorkomen van verzuim zorgt ervoor, dat u als werkgever uw personeel niet langdurig hoeft te missen met alle bijkomende kosten tot gevolg. Bovenop het omzetverlies en het regelen van vervanging komen de kosten van de WIA-premie die voor alle werknemers zal worden verhoogd.  Verzuimpreventie is dus van essentieel belang maar hoe wordt nu eigenlijk verzuim veroorzaakt?

Iedere HR-manager of P&O manager heeft zich wel eens afgevraagd waar dat ziekteverzuim toch vandaan komt.  Nu is op deze vraag geen direct antwoord te geven. Wel komt er naar voren dat sommige medewerkers zoeken naar een mate van vrijheid in hun handelen.

Hieronder staan enkele oorzaken van ziekteverzuim en mogelijke maatregelen om het ziekteverzuim te vermijden beschreven:

Een griepepidemie. Een simpele griepepidemie zorgt voor een sterke stijging in het verzuimpercentage. Dit verzuim is niet tot nauwelijks te beïnvloeden. Om toch enigszins tegen dit verzuim in te gaan kunt u er als werkgever voor zorgen dat er extra hygiënemaatregelen worden getroffen. Enkele voorbeelden: 

  • Voorwerpen zoals deurklinken extra reinigen
  • Werknemers regelmatig handen laten wassen
  • Stuur zieke werknemers naar huis

Het laatste voorbeeld ziet er op het eerste oog niet logisch uit,  maar is toch een maatregel die ziekteverzuim wel degelijk tegengaat. Want juist wanneer de symptomen opspelen is de kans op besmetting het grootst. 

Te hoge werkdruk. Werknemers moeten aan steeds meer eisen voldoen. Ze moeten flexibel zijn, hard werken en resultaten leveren. Niet iedereen kan dit opbrengen en wanneer deze werknemers te weinig of niet begeleid worden is ziekmelden de makkelijkste keuze om aan deze druk te ontsnappen. Zorg dus als werkgever voor voldoende begeleiding van uw werknemers door er onder andere voor te zorgen dat uw leidinggevenden over de juiste vaardigheden beschikken. 

Geen ontwikkeling. Wanneer werknemers merken dat ze stil staan zakt de motivatie en de wil om te werken. Wanneer er zich dan een probleem voordoet, iets moeizaam gaat en veel inspanning vergt of wanneer er iets onverwachts gebeurt zal de werknemer zich sneller ziekmelden.  Zorg er als werkgever voor dat je de behoeften van uw werknemers in kaart brengt. Niet iedereen wil doorgroeien, maar wanneer mensen dit wél willen maar niet kunnen, vergroot dit de kans op verzuim. 

Naast bovenstaande oorzaken zijn er natuurlijk vele anderen. U kunt natuurlijk niet alles vermijden.  Het belangrijkste wat u als werkgever kunt doen is ervoor zorgen dat er een goed ziekteverzuimbeleid wordt gevoerd. 

  • Een goed preventief verzuimbeleid zou de volgende factoren kunnen bevatten:
  • Goede controle op de afwezigheid van werknemers
  • Stel de manager(s) verantwoordelijk voor het oplossen van het ziekteverzuim
  • (Extra) hygiëneregels
  • Maak maandelijkse rapportages over het verloop van het ziekteverzuim en de oorzaken hiervan
  • Een goed werkende verzuimregistratie 
  • Zorgen voor open communicatie op de werkvloer

 

Zoals u ziet is het inzicht hebben in het ziekteverzuim een belangrijke factor in een preventief verzuimbeleid. Je weet dan als werkgever precies de oorzaken van het verzuim, het verzuimpercentage en welke werknemers de meeste kosten veroorzaken. U als werkgever kan in samenwerking met uw managers hierop sturen en zo het ziekteverzuim terugdringen en vermijden. Het voorkomen van verzuim is niet mogelijk, het vermijden wel! 

 

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven