Presteert een werknemer niet naar behoren? Dan is ontslag een optie, maar hier worden wel zware eisen aan gesteld. Zeker sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het niet gemakkelijk om werknemers te ontslaan. Wilt u toch een verzoek indienen bij de kantonrechter, houd dan eerst rekening met onderstaande adviezen. 

 

Functie-eisen 

Aan welke functie-eisen dient de werknemer te voldoen? En liggen deze vast op papier? Controleer dit en zorg ervoor dat dit in de functieomschrijving van de arbeidsovereenkomst staat. 

 

Verwachtingen 

Zijn uw verwachtingen van de werknemer realistisch? Kijk hier kritisch naar, want wellicht is het disfunctioneren de werknemer niet helemaal aan te rekenen. Bekijk ook of er over een langere periode structureel sprake is van slechte prestaties. Incidenteel onvoldoende presteren is niet genoeg. 

 

Vastleggen

U dient aan te kunnen tonen dat de werknemer structureel slecht presteert. Dat kunt u bijvoorbeeld bewijzen met verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken, brieven, klachten, e-mails en verklaringen van medewerknemers. Tijdens functioneringsgesprekken moet de werknemer de kans krijgen om zijn mening te geven over de situatie. 

 

Waarschuwen 

Laat de werknemer duidelijk weten dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld schriftelijk via verslagen, mails of brieven. Laat hierin duidelijk weten welke verbeterpunten er zijn en wanneer u verwacht dat deze doorgevoerd zijn. 

 

Verbetertraject

Geef de werknemer ruim de tijd om zijn prestaties te verbeteren. U kunt de werknemer tijdens zijn verbetertraject helpen door bijvoorbeeld coaching of bijscholing aan te bieden. Leg de afspraken over dit traject schriftelijk vast. Zorg ook voor regelmatige evaluatiemomenten tijdens en na het traject. 

 

Gevolgen

Het is aan te raden om de werknemer tijdig te laten weten wat er gebeurt als het functioneren niet verbetert. Zo weet de werknemer ook dat er sancties kunnen volgen. 

 

Laatste optie

Is er geen of te weinig verbetering merkbaar? Overweeg dan eerst diverse mogelijkheden, zoals herplaatsing, salarisverlaging of een andere functie. Ontslag zou het laatste redmiddel moeten zijn. Als er echt geen andere optie meer is, dan is het tijd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst. Gaat de werknemer niet akkoord, dan kunt u een verzoek indienen bij de kantonrechter. 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven