In de Miljoenennota heeft het kabinet uit de doeken gedaan welke veranderingen er op HR-gebied gaan plaatsvinden in 2016. De focus komt te liggen op de koopkracht en banengroei. Er wordt een aantal arbeidswetten ingevoerd en eerdere wetsvoorstellen worden uitgewerkt. BI Right! zet de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje. 


Koopkracht

Voor mensen met een baan stijgt de koopkracht met 2,6 procent, wat zo’n 750 euro netto per jaar betekent. Het kabinet vindt dat arbeid goedkoper moet worden voor werkgevers en meer moet opleveren voor werknemers. Daarom is er sprake van 5 miljard lastenverlichting op arbeid. 


Arbeidskosten

 • De tweede en derde schijf in het belastingstelsel worden verlaagd, waardoor werken meer gaat lonen. Ook wordt de derde schijf verlengd, zodat mensen met hogere inkomens er ook op vooruit gaan. 

 

 • Voor werkgevers komt er een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Ook wil men het lage-inkomensvoordeel invoeren. Dit moet werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

 

 • Kleine werkgevers kunnen via de premiekorting gemakkelijker werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

 

Flexwerken

 • Payrollwerknemers krijgen meer rechten. Dit moet oneigenlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden voorkomen.

 

 • In de Detacheringsrichtlijn, die waarschijnlijk in juni 2016 ingaat, staat dat werknemers in de Europese Unie evenveel loon krijgen als zij op dezelfde werkplek hetzelfde werk doen. Dit beschermt gedetacheerde werknemers. 

 

 • Er komt een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Zzp, waarbij wordt ingegaan op de trend van steeds meer zzp’ers. Zaken als sociale voorzieningen en verzekeringen, de regels op de arbeidsmarkt en de belemmeringen tot het in dienst nemen van personeel komen aan bod. 


Pensionering en AOW

 • De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd. In 2016 ligt deze op 65 jaar en 6 maanden. In 2021 moet dat 67 jaar zijn.

 

 • Er zijn plannen om het pensioenstelsel te wijzigen, zodat iedere werkende een toereikend pensioen krijgt. Pensioencontracten moeten transparanter, meer op maat en persoonlijker worden. 

 

 • Dankzij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen AOW-gerechtigen voortaan doorwerken na het bereiken van deze leeftijd. 


Ouders

 • Het vaderschapsverlof wordt uitgebreid van twee betaalde verlofdagen naar vijf. 

 

 • De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd met 250 miljoen euro. Bovendien komt er meer peueteropvang: twee extra dagdelen in de week. 

 

 • Vanaf het tweede kind wordt het kindgebonden budget verhoogd. 


Participatiewet 

 • Er komt extra geld beschikbaar voor de meest kwetsbare mensen. Dit wordt bijvoorbeeld besteed aan het creëren van beschutte werkplekken. 

 

 • Bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor lastig aan een baan komen, moeten verplicht Nederlands gaan leren.

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven