Op het door een werknemer verdiende loon is de transitievergoeding gebaseerd. Als de arbeidsduur wisselt staat dat verdiende loon niet altijd vast en dient men het gemiddelde over de laatste 12 maanden te berekenen. Ziekte, verlof of afwezigheid door staking mag daar niet bij gerekend worden. 

Om de onduidelijkheid glad te trekken met betrekking tot de berekening van het gemiddelde loon van flexkrachten voor de hoogte van de transitievergoeding, is de Regeling looncomponenten en arbeidsduur onlangs aangepast. Hierin staan de voorwaarden voor berekening van de transitievergoeding en de vergoeding die een werkgever dient te betalen als hij zich niet houdt aan de opzegtermijn bij het aflopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In Staatscourant is De wijziging van de Regeling looncomponenten en arbeidsduur gepubliceerd.

De gemiddelde arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden bij het einde van het contract geldt als grondslag voor het berekenen van de transitievergoeding. Als het laatste contract een korter tijdsbestek dan 12 maanden had, dient de gemiddelde arbeidsduur over de duur van het contract worden berekend. De perioden waarin er niet gewerkt werd door ziekte, verlof of afwezigheid door staking mag niet worden meegeteld. Dit omdat het gemiddelde loon dan omlaag zou gaan. 

Indien bij elkaar opgeteld in totaal 30 dagen of langer niet is gewerkt door ziekte, verlof of staking, dan dient de periode waarover de gemiddelde arbeidsduur wordt met berekend met één kalendermaand worden ´voorverlengd´. De maand die vooraf gaat aan de periode waarover de arbeidsduur berekend wordt, dient te worden meegeteld. Voorwaarde is dan wel dat er in die betreffende maand geen afwezigheid was vanwege ziekte, verlof of staking. Is een werknemer langer dan 30 dagen afwezig is geweest dan is ´Voorverlenging met nog een kalendermaand´ met nog eens 30 dagen aan de orde. Onder een ‘maand’ wordt een kalendermaand verstaan. Dat was onduidelijk geformuleerd in de huidige regeling omdat een kalendermaand zowel een periode van 28, 29, 30 of 31 dagen kan inhouden en dit is nu aangepast. 

Ter verduidelijking is in de Staatscourant in de toelichting bij de wijziging een voorbeeld van een berekening van de transitievergoeding opgenomen.  

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven