Verantwoordelijken voor salarisadministraties laten schrikbarend veel kansen onbenut en dientengevolge veel geld liggen. Organisaties laten gemiddeld zo’n 75.000 euro aan hun neus voorbij gaan. Door een adequate focus op salarisadministraties vergroot men de mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat salarisadministrateurs gemiddeld minder ´besparingen´ realiseren dan de cijfers die managers presenteren. Dit komt door het verschil van inzicht op het begrip ´besparing´ tussen deze beroepsgroepen. 

Het gaat hierbij dan om gemiste kansen op het gebied van subsidies, premies en/of heffingen of gewoonweg fouten die door onkunde of onderbezetting worden gemaakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat voldoende goed opgeleid administratief personeel uiterst zinvol is en kansen oplevert. Personeel dat goed op de hoogte is van de huidige wetgeving en dus de juiste weg bewandeld via het woud aan regelingen en subsidies. 

Enkele tips:

• Veel geld kan bespaard worden door te controleren of de onderneming bij de Belastingdienst in de juiste sector valt. 

• Er gelden diverse regelingen waarbij recht op premiekortingen aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56+, waarbij de korting kan oplopen tot 7.000 euro. Een andere premiekorting geldt bij het in dienst nemen van personeel die een WW- of bijstandsuitkering ontvangt en tussen de 18 en 26 jaar oud is. Deze premiekorting geldt vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.

• Houdt gedurende het kalenderjaar goed zicht op de vrije ruimte van de werkkostenregeling, zodat men niet op het einde van jaar geconfronteerd wordt met een onverwachte onplezierige 80% eindheffing. 

• Als eigenrisicodrager behoeft men geen premies af te dragen. Toch gebeurt dit soms wel en dat kan kostbaar zijn. De vaststelling van de premie is gebaseerd op instroom in de WAO/WGA. Controle van de beschikking is daarom altijd zinvol. 

• Pas de regeling Afdrachtvermindering S&O toe, indien men speur- en/of ontwikkelingswerk uitvoert; kosten kunnen dan tot afdrachtsvermindering leiden.

• Als men iemand in dienst neemt met een beperking, maak dan gebruik van de premiekorting op de WAO-, WIA- en WW-premie, hetgeen maximaal 7.000 per jaar kan opleveren. Soms is er ook recht op kortingen bij werknemers die gedurende het dienstverband arbeidsongeschikt raken. Bij gedeeltelijke of volledige hervatting, mag men maximaal één jaar op bepaalde premies kortingen toepassen. 

• Subsidies voor praktijk- en werkleerplaatsen zijn voor werkgevers ook aantrekkelijk. De subsidie kan aangevraagd worden ter compensatie van de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Deze regeling geldt tot 1 januari 2019.

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven