Op Prinsjesdag 2015 is bekend gemaakt dat de maximale algemene heffingskorting (AHK) vanaf 2016 inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Maximaal bedraagt de AHK € 2.230 euro; dat is een verschil van € 27,00 ten opzichte van 2015. De kortingen worden aan de inflatiecorrectie aangepast.

Per 1 januari 2014 was de heffingskorting al deels inkomensafhankelijk geworden. Nu gaat men nog een stap verder en wordt de algemene heffingskorting met ingang van 1 januari 2016 volledig inkomensafhankelijk.

Om dit mogelijk te maken wordt het afbouwpercentage verhoogd naar 4,796% Dit was in 2015 2,3%. Over het inkomen in de 2e en 3e tariefschijf van de loon- en inkomstenbelasting vindt de afbouw plaats.

Het inkomenstraject waarover is 2016 wordt afgebouwd loopt van 19922 tot 66.421. Belastingplichtigen met een box-1 inkomen in de 4e tariefschijf kunnen derhalve geen gebruik meer maken van de algemene heffingskorting in 2016. De overheid bezuinigd met deze maatregel zo’n 2,1 miljard euro.

Tabel inkomenseffecten afbouw

Box 1-inkomen  AHK 2015   AHK 2016
 € 10.000  € 2.203  € 2.230
 € 20.000    € 2.199  € 2.226
 € 30.000  € 1.967  € 1.747
 € 40.000   € 1.735  € 1.267
 € 50.000  € 1.503  € 788
 € 60.000   € 1.342  € 308
 € 70.000  € 1.342  € 0

Van het uitgangspunt bij de invoering van de algemene heffingskorting, namelijk dat het bedrag voor iedereen even hoog diende te zijn als een correctie op de geldende belastingtarieven, is weinig meer overgebleven.

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven