Onderzoek toont aan dat gebrek aan middelen (begroting én vaardigheden) het grootste obstakel is voor een effectieve implementatie en het gebruik van predictive analytics; bewustzijn is het tweede probleem. Om problemen met bijvoorbeeld de beveiliging van bronnen te voorkomen én het creëren van bewustzijn en draagvlak dient een business case duidelijk en helder gecommuniceerd te worden. Het dient een heldere redenering voor het initiëren van een project of taak te bevatten en communiceert de aard van het voorgestelde project inclusief de argumenten voor implementatie.

De eerste stappen in het creëren van een business case voor predictive analytics zijn het begrijpen van het publiek en te communiceren met de deskundigen die betrokken worden bij het leiden van het project. Predictive analytics kan transformationeel van aard zijn en heeft daardoor een breed publiek, met inbegrip van vele disciplines binnen de organisatie. Een helder begrip van wie moeten worden betrokken bij het creëren van de business case levert een lijst van zakelijke gebruikers, analytics-gebruikers en IT. Degenen die vaak primair verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en implementeren van voorspellende analyses zijn: gegevenswetenschappers (in 31% van organisaties), de business intelligence-experts en het data warehouse team (27%), de (algemene) IT-ers (16%) en de business analisten (13%), dus zorg ervoor dat deze groepen allen betrokken zijn of worden. Een helder begrip van de specifieke waarde en uitdagingen van elk van deze groepen, is uiterst belangrijk binnen de business case zodat het ieders belangen van de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd.  Ga in op aspecten waar deze groepen de meest toegevoegde waarde door predictive analytics zien.

Om de implementatie overtuigend te laten zijn, moeten leidinggevenden ook begrijpen hoe specifiek de implementatie van invloed is op hun gebieden van verantwoordelijkheid en wat het rendement op de investering zal zijn. Voor deze belanghebbenden dienen de argumenten veelzijdig te zijn. Op een hoog niveau, moet het uitleggen waarom het belangrijk is en hoe het past bij de organisatie en hoe het dan het algehele bedrijfsplan van de organisatie zal verbeteren. Onderzoek kan gebruikt worden om een beeld te schetsen van wat predictive analytics kan doen voor marketing (48%), operations (44%) en IT (40%), de functies waar predictive analytics meestal wordt gebruikt.

Een business case moet verder laten zien hoe predictive analytics betrekking heeft op andere relevante innovatieve en analytische initiatieven binnen het bedrijf. Bedrijven besteden veel geld aan het analyseren van data en onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het ‘analytics vanuit de cloud’ het voordeel met zich brengt dat gebruikers met elkaar communiceren en kennis delen. De top van de organisatie profiteert van deze visuele initiatieven. Onderzoek heeft tastbare voordelen geïdentificeerd, zoals verwezenlijking concurrentievoordeel (57%), creëren van nieuwe inkomstenkansen (50%) en de verhoging winstgevendheid (46%). De case kan nog sterker worden gemaakt door op te merken dat predictive analytics toegevoegde waarde kan hebben als het wordt gebruikt om de invloed van andere huidige investeringen in technologie te tonen. Onderzoek heeft aangetoond dat de meest waardevolle soort van analyses op grote hoeveelheden van gegevens, predictive analytics is.

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven