Wat gaat er in 2016 gebeuren op HR-gebied? BI Right zet een aantal ontwikkelingen voor u op een rij.

1. Werkgelegenheid
De werkgelegenheid herstelt zich enigszins, maar is nog niet terug op het oude niveau. Bepaalde banen, bijvoorbeeld in de administratie en verzekeringen, verdwijnen door de opkomst van slimme software en robotisering.

2. Groei van flexibel personeel
Steeds meer bedrijven kiezen voor flexibel personeel, onder invloed van de nieuwe wetgeving. Werkgevers werken meer met kortere flexcontracten. Ook zijn er alternatieve flexvormen, bijvoorbeeld langere tijdelijke contracten.

3. Investeren in vast personeel
Werkgevers gaan meer investeren in werknemers die al lang vast in dienst zijn. Er wordt meer gebruikgemaakt van hun kennis. Door middel van scholing en betere arbeidsomstandigheden kunnen deze werknemers langer van waarde zijn voor de organisatie.

4. Meer kansen voor werknemers
De salarissen en bonussen aan de top zijn gestegen. Omdat er weer meer kansen liggen, kijken werknemers actiever rond op de arbeidsmarkt.

5. Kloof tussen groepen
Er is ten eerste een kloof tussen ouderen en jongeren op de arbeidsmarkt. ouderen kiezen voor vastigheid, terwijl jongeren veelal flexibel werken. Ook zijn er de gewilde werknemers in sectoren als de techniek en ICT, maar aan de andere kant werknemers wiens banen bedreigd worden door slimme software.

6. Kleiner verschil tussen ZZP’ers en werknemers
Deze twee groepen lijken steeds meer op elkaar. De werknemer wordt goedkoper door belastingmaatregelen, terwijl de ZZP’er duurder wordt doordat hij in zijn eigen pensioen en verzekeringen moet voorzien.

7. Steeds meer persoonlijke dienstverlening
Zorg door de overheid wordt steeds minder. In plaats daarvan ontstaat persoonlijke dienstverlening, waarbij mensen elkaar onderling meer helpen. Dit is de mantelzorg nieuwe stijl, gebruikmakend van bijvoorbeeld apps. Werkgevers kunnen dit opnemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

8. Strategische personeelsplanning wordt belangrijker
De arbeidsmarkt krimpt over zeven jaar, wanneer er meer mensen met pensioen gaan dan er mensen toetreden. Door middel van strategische personeelsplanning moet een eerdere krimp voorkomen worden en kan kennis en expertise voor bedrijven behouden blijven.

9. Meer aandacht voor individuen
Er komen minder standaardfuncties, maar meer banen waarin rekening wordt gehouden met de motivatie en capaciteiten van het individu. Ook ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

10. Big data wordt belangrijker
Opdrachtgevers verwachten steeds meer evidence-based HR. Via slimme software worden belangrijke gegevens verzameld, bijvoorbeeld over potentiële werknemers.

11. Grotere rol voor administratie
De nieuwe wetgeving heeft HR-administratie belangrijker gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om risicobeheer. Door goede administratie kan men de contracttermijnen beter in de gaten houden. Door de hoge administratiedruk doen veel werkgevers een beroep op externe dienstverleners.

12. Terugkeer van recruiters
Potentiegericht werven en selecteren wordt een trend, vooral als het om vaste banen gaat. 

Bron: Personeelslog.nl

 

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven