Business Intelligence is een vakgebied waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Wat staat ons in 2016 te wachten? BI Right! zet het voor u op een rijtje.

1. ‘Predictive & prescriptive’ analytics
Predictive en prescriptive analytics zijn veruit de meest besproken onderwerpen onder de Business Intelligence professionals. Met predictive analytics haalt men informatie uit bestaande datasets om in de toekomst waarschijnlijkheden voorspellen. Het heeft betrekking op gegevens uit het verleden. Predictive analytics geeft aan wat er kan gebeuren in de toekomst met een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid, met inbegrip van een aantal alternatieve scenario's en risico-evaluatie.

Prescriptive analytics gaat nog een stap verder in de toekomst. Het onderzoekt data of inhoud om te bepalen welke beslissingen en welke stappen genomen moeten worden om een beoogd doel te bereiken. Het wordt gekenmerkt door technieken zoals grafieken, simulatie en neurale netwerken. Prescriptive analytics probeert te zien wat het effect van toekomstige beslissingen zal zijn, om de beslissingen aan te passen voordat ze daadwerkelijk zijn gemaakt.

2. Visual Data Discovery
Big Data heeft inmiddels een onoverkomelijk volume bereikt. Als wetenschappers in deze data duiken, weten ze in eerste instantie vaak niet waar het toe zal leiden. Visual Data Discovery is een manier om patronen of structuren in datasets te vinden. Er zijn verschillende datavisualisatie-instrumenten, waarmee relaties tussen de dataelementen in meerdere datasets ontdekt kunnen worden.

3. Intelligence als een dienst
Self-service BI tools groeien in populariteit. Toch wordt Business Intelligence ook steeds meer een dienst. Je kunt tegenwoordig bedrijven inschakelen die data verzamelen, organiseren, analyseren en verwerken in een gemakkelijk te gebruiken interface. Hiermee kan het complete data-analyseproces uitbesteed worden aan een deskundige partij. OPAL in Duitsland is een voorbeeld van zo’n bedrijf, dat enorme hoeveelheden data analyseert en op basis hiervan prognoses doet voor klanten. Bijvoorbeeld: hoeveel verse producten moet een winkel inkopen op basis van het aantal te verwachten klanten?

4. Innovatieve datavirtualisatie
In het tijdperk van Big Data vormt het verstrekken van de juiste gegevens op het juiste moment aan de juiste persoon een grote uitdaging. Vooral omdat data zijn verdeeld over verschillende bronnen, interne en externe locaties. In 2016 zullen er nieuwe tools ontstaan die databronnen met elkaar verbinden. Deze Business Intelligence trend wordt aangeduid als datavirtualisatie. Het is de integratie van alle gegevens in real-time uit verschillende, gestructureerde of ongestructureerde gegevensbronnen. Datavirtualisatie helpt om alle gegevens te benutten. Met betere gegevens inzichten kunt u onder andere sneller op nieuwe trends reageren.

5. Grafische databases en grafische analytics
Omdat informatie meer onderling verbonden dan ooit is, afkomstig uit vele bronnen en vaak ongestructureerd, is de relaties tussen domeinen even zinvol als de gegevens zelf. Toch vertonen databases nog vaak mankementen. Grafische databases pakken deze tekortkomingen aan en grafische analytics zal vaker worden toegepast. Databases met behulp van grafiekstructuren voor semantische query's zijn al in staat om grotere datavelden te verkennen en voor het verzamelen en aggregeren van informatie van miljoenen apparaten en relaties. In 2016 zullen meer en meer mensen besluiten om gegevens op te slaan in de vorm van grafiekdatabases. Hierdoor is men in staat om patronen in data en relaties te ontdekken tussen bepaalde datapunten. Men kan de gegevens zo beter in de context plaatsen, begrijpen hoe ze met elkaar in verband staan en invloed hebben op de business.

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven