Wat is een datakwaliteitsbeleid? Wat zijn de belangrijkste onderdelen? Wie zou het moeten creëren? Hoe wordt het uitgevoerd? Als het om een datakwaliteitsbeleid voor uw organisatie gaat, spelen er veel vragen. BI Right! helpt u op weg met een aantal tips. 

Het probleem met een datakwaliteitsbeleid

Ten eerste een waarschuwing: een datakwaliteitsbeleid is niet bedoeld voor administratieve doeleinden. Het zou moeten fungeren als een intentieverklaring die uw organisatie aanzet tot verdere actie. Het is ook nooit een statisch object. Het kan, en moet, veranderen terwijl uw organisatie zich ontwikkelt en aanpast aan de hoogwaardige informatie die er beschikbaar is. 

Wikipedia omschrijft het als volgt: “Een principe of regel om beslissingen te begeleiden en rationele resultaten te bereiken. Het is niet bedoeld om aan te geven wat er daadwerkelijk gebeurt; dit gebeurt via procedures en protocollen.” Het datakwaliteitsbeleid moet dus niet te veel verzanden in details. 

Wie stelt het datakwaliteitsbeleid op? 

Hoe het beleid wordt opgesteld is niet zo van belang, maar wat wel belangrijk is: het moet ondertekend worden door de mensen in de hoogste regionen van de organisatie. Denk aan de CEO, de voorzitter of de hoofden van afdelingen als Informatie, Beveiliging en IT. Het moet op het hoogste niveau worden bekrachtigd, omdat het gebruikt wordt bij onderhandelingen en beslissingen bij eventuele conflicten kan versnellen. Het beleid moet gaan fungeren als een pilaar waarop alle datakwaliteitsbeslissingen worden gebaseerd. 

Welke onderdelen bevat een datakwaliteitsbeleid? 

Dit kan per organisatie verschillen. Een aantal gemeenschappelijke factoren zijn:

  • Een doelverklaring: waarom hebben we een datakwaliteitsbeleid nodig? Waarom zijn de richtlijnen die hierin staan belangrijk? 
  • Achtergrond: een uitleg over de geschiedenis van de kwaliteit van data in de organisatie. dit verstrekt context en geeft aan hoe de cijfers in verhouding staan met andere beleidsterreinen en strategische doelstellingen van de organisatie. 
  • Scope: in welke omstandigheden moet het beleid worden ingeschakeld? Geldt het beleid voor alle gegevens in de organisatie? En hoe zit het met externe partijen?
  • Verantwoordelijkheden: welke groepen of individuele rollen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid? Wat wordt er van iedereen verwacht? 
  • Beleidsverklaring: deze begeleidt de toekomstige regels en besluitvorming van de gegevensstrategie en –uitvoering binnen de organisatie.
  • Definities: laat jargon niet het doel van het beleid vertroebelen, want het draait juist om heldere communicatie en actie. Voeg definities toe, zodat iedereen alle termen kan begrijpen. 
  • Wetgeving: aan welke handelingen en richtlijnen is de organisatie gebonden? Een juridisch standpunt is altijd cruciaal. 
  • Referentiedocumenten: welke andere beleidsgebieden en normen worden gekoppeld aan dit beleid? Zijn er andere documenten gebruikt om dit beleid te formuleren? 
  • Zet het datakwaliteitsbeleid op een duidelijke plek, zoals het intranet of de website. In ieder geval niet ergens in een map waar niemand ‘m ooit zal vinden. 

Dynamisch

Een datakwaliteitsbeleid is niet statisch. Het moet continu worden geactualiseerd en uitgebreid, aangezien uw organisatie zich ook ontwikkelt op het gebied van datakwaliteit. En vergeet niet dat het altijd maatwerk is: ‘one size fits al’ is hier zeker niet van toepassing. 

Hulp nodig bij het opzetten van een datakwaliteitsbeleid? Neem contact op met BI Right! 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven