Het minimumjeugdloon wordt afgeschaft, heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Jongeren tussen de 21 en 23 jaar gaan hierdoor hetzelfde verdienen als volwassenen. Het besluit kan rekenen op steun van onder andere FNV Jong.

Stappen
De afschaffing van het minimumjeugdloon gebeurt in stappen en start vanaf 2017. Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Ook gaat het minimumloonjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar omhoog.

Compensatieregeling
Om te voorkomen dat werkgevers geen jongeren meer aannemen vanwege een te hoog minimumloon, komt er een compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel'. Werkgevers kunnen dan vanaf 2017 subsidie krijgen voor laagbetaalde werknemers. Voor de compensatie van de hogere jeugdlonen trekt het kabinet 100 miljoen euro uit.

Seizoenswerkers
Ook wordt het voor seizoenswerkers gemakkelijker om een nieuw contract te krijgen na een tijdelijk contract. Nu mogen zij na afloop van een contract een half jaar lang geen nieuw contract aannemen., maar die periode wordt verkort naar drie maanden. Werkgevers en werknemers kunnen daarover in cao-onderhandelingen afspraken maken.

Organisaties
Jongerenorganisaties als AWVN Young HR en vakbonden CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Professionals vinden dat salaris onafhankelijk zou moeten zijn van leeftijd, maar juist van bijvoorbeeld het functioneren. Ook zouden jong en oud evenveel vrije dagen moeten hebben en zouden lonen moeten meebewegen. Dat staat in het door hen opgestelde jongerenakkoord.

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven