Hoe vindt u de balans tussen strategie en talent in uw organisatie? Dat vraagt om continu evalueren, rangschikken en herschikken van het talent en de organisatie. Zo worden de strategie en het medewerkersbestand op elkaar afgestemd. Drie adviezen om u hierbij te helpen. 

 

1. Uw strategie aanpassen op het aanwezige talent. 

Het is belangrijk om een goede inschatting te maken van het aanwezige talent in de markt. Dat heeft te maken met diverse factoren, zoals groeikansen in uw markt, het aanbod van medewerkers, de leercurven en de doorlooptijd van investering in dit talent. Wanneer hier inschattingsfouten worden gemaakt, kan de geformuleerde strategie vaak niet uitgevoerd worden en moet deze aangepast worden. 

 

2. Speel met uw personeelsbestand in op marktveranderingen. 

Houd de verschuivingen in technologie en de markt goed in de gaten. Daardoor kunt u tijdig inspelen op eventuele veranderingen door het aanpassen van de personeelsomvang, kwalificatiestructuur en personele kosten. Dit voorkomt bijvoorbeeld reorganisatiekosten en zorgt ervoor dat uw personeelsbestand altijd actueel is. 

 

3. Blijf uw talenten uitdagen. 

Een zware inschatting van de gewenste opleidings- en competentiestructuur kan leiden tot een kwalitatief zware instroom, die relatief hoge kosten met zich meebrengt en risico’s oplevert voor de arbeidstevredenheid. Het risico is dat medewerkers te weinig uitdaging ervaren en er gebrek aan interesse ontstaat. Eenvoudige taken kunnen blijven liggen, de productiviteit is lager en de resultaten verzwakken. Een organisatie die over voldoende resultaten en vermogen beschikt om nog niet over te hoeven gaan tot acute aanpassingsprocessen, kan ook op zoek gaan naar taken die wel vragen om een dergelijke kwalificatiestructuur en die de daaraan gekoppelde kosten verdraagt.

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven