Non-profitorganisaties zijn goed in het herkennen van de waardevolle bijdragen van vrijwilligers. Erkenning van betaalde medewerkers staat helaas nog te vaak op een laag pitje. Toch is werknemerserkenning wel degelijk heel belangrijk. Werknemers die zich gewaardeerd voelen, zijn productiever, meer gemotiveerd en hebben meer kans om bij de organisatie te blijven.

Belangrijk
Het erkennen van werknemers hoeft niets te kosten, neemt weinig tijd in beslag en de resultaten kunnen een blijvende impact hebben. Werknemerserkenning kan inhouden dat een individu of team, inspanning of prestaties worden gewaardeerd. Dit is belangrijk omdat:

 • Medewerkers zich hierdoor betrokken en verbonden voelen
 • Het de moraal en loyaliteit verbetert
 • Het de motivatie verhoogt
 • De organisatie zo meer werknemers behoudt

Richtlijnen
Om het grootste effect te bereiken, moet werknemerserkenning een standaard onderdeel binnen de organisatie worden. Werknemers kunnen zowel erkend worden voor individuele als collectieve prestaties. Bij individuele erkenning is het belangrijk om ieder persoon voor zijn eigen bijdrage te waarderen. Groepserkenning draagt bij aan teambuilding en laat zien dat de groep waardevol is voor de organisatie. Wel moet de erkenning altijd oprecht zijn, als dat niet zo is kan het juist averechts werken. 

Informeel of formeel?
Formele erkenning kan plaatsvinden op bijvoorbeeld wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis. Informele erkenning gebeurt op het moment dat iemand het verdient. Er zijn veel manieren om iemand te erkennen, afhankelijk per persoon en de cultuur. Bijvoorbeeld:

 • Een praatje maken kan al een positieve toon zetten voor de werkdag.
 • Iemand oprecht bedanken voor een specifieke actie.
 • De werknemer vertellen over positieve opmerkingen die anderen hebben gemaakt.
 • Een team of individu’s erkennen tijdens een vergadering of evenement.
 • Prestaties belonen met een traktatie, zoals koekjes of muffins.
 • Verjaardagen, jubilea en andere belangrijke gebeurtenissen herinneren.
 • Een bord maken met daarop erkenningen van klanten.
 • Een werknemer mee uit lunchen nemen.

Draagvlak
Om werknemerserkenning onderdeel te maken van de bedrijfscultuur, is het belangrijk dat er draagvlak is. Zorg ervoor dat alle managers, medewerkers en bijvoorbeeld de Raad van Bestuur zich bewust zijn van het belang ervan en hiernaar handelen.

 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven