Het Basiscontract Arbozorg gaat vanaf 1 juli 2017 in. Dit is een verplicht contract dat werkgevers moeten afsluiten met arbodienstverleners. Wat betekent dit voor u als werkgever? 

 

Minimale inhoud

Het ministerie van SZW heeft aangegeven welke afspraken werkgevers en arbodienstverleners in ieder geval moeten vastleggen in het Basiscontract. Zo staat er minimaal in bij welke taken de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundigen als bedrijfsartsen of veiligheidsexperts. Denk aan ziekteverzuimbegeleiding, Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuring. 

 

Verplichtingen

Ook worden er in het contract nieuwe verplichtingen opgenomen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Voorbeelden van onderwerpen die verplicht moeten worden opgenomen zijn de toegang tot de bedrijfsarts, overleg met de ondernemingsraad en preventiemedewerker, bezoek van de werkplek, second opinion, klachtenprocedure, het melden van beroepsziekten en de advisering over preventie. 

 

Basispluscontract

Zijn er meer zaken die u als werkgever wilt afspreken? Dan kunt u kiezen voor een basispluscontract. Onderwerpen als leefstijladvisering en de toegang tot de vertrouwenspersoon kunnen dan bijvoorbeeld aan bod komen. 

 

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven