Het kan veel waardevolle informatie voor de organisatie opleveren: het monitoren van het gedrag van werknemers. Toch zitten er ook haken en ogen aan, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Welke principes moet u als werkgever in acht nemen?

 

Waarom monitoring?

Monitoring kan worden ingezet om bijvoorbeeld de werkprocessen of prestaties van de organisatie te verbeteren. Ook kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering kunnen redenen zijn om werknemers te monitoren.

 

Wbp

De Wet bescherming persoonsgegevens hanteert een aantal regels en rechten. Zo moet er gekeken worden naar de functionele informatiebehoefte, die ‘in proportie’ moet zijn. De organisatie is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en correctheid van de informatie in de personeelsadministratie. Daarnaast is er een informatieplicht: de werkgever moet werknemers informeren over doeleinden waarvoor niet verplichte gegevens worden verzameld.

 

Rechten

De organisatie moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens op technisch en organisatorisch vlak beveiligd zijn tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Ook hebben werknemers het recht om hun informatie in te zien, aan te vullen, te verbeteren of verwijderen.

 

Vormen van monitoring

Het monitoren van internetgebruik of e-mailverkeer mag alleen met een legitiem doel. Het moet zoveel mogelijk anoniem gebeuren. Ook is een internetreglement vereist, waarin staat wat er gemonitord wordt en wat er met deze gegevens gebeurt. Het vastleggen van camerabeelden is toegestaan als dit noodzakelijk is in het organisatiebelang, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Verborgen camera’s zijn alleen toegestaan bij het opsporen van bijvoorbeeld fraude of diefstal.

Meer informatie?
Wij bellen u terug!

Relevante cases

BI Right! kijkt goed naar wat het probleem is en zoekt daar vervolgens een geschikte consultant bij. Bovendien hebben ze niet alleen kennis van hun eigen vakgebied, maar weten ze ook hoe het er in onze markt aan toe gaat.  >

De Hartekamp Groep

Claudia de Jongh
Functioneel Analist

Ga naar boven