BI Right! heeft bij Hartekamp een kubus over het verzuim en het sociaal verslag beschikbaar gesteld. Dit gebeurde met behulp van Cognos. We begeleidden en ondersteunden de beheerders bij het opstellen van rapportages en het gebruik van de kubussen. Ook hebben we ze geholpen bij het vertalen van de cijfers en het bepalen van definities. Daarnaast gaven we Cognos-training, zodat men optimaal gebruik kan maken van de ingevoerde oplossing

Ga naar boven