Voor MeanderGroep Zuid Limburg bouwt BI Right! rapportages op basis van het bestaande datawarehouse. De aanleiding daarvoor is de overgang naar een nieuw bronsysteem voor extramurale – en intramurale zorg. Op dit moment worden daar twee afzonderlijke bronsystemen voor gebruikt. Voor het bouwen van de rapportages gebruikt BI Right! Microsoft Reporting Services.
We hebben aanpassingen gedaan aan de kubus en het datawarehouse met behulp van Integration en Analysis Services. Ook begeleidt BI Right! MeanderGroep Zuid Limburg bij het aanbrengen van structuur in de processen.

Ga naar boven