ABN Amro besteedt de complete HR-administratie uit aan e-HRM-softwareleverancier Raet. ABN Amro maakte voor zijn HR-administratie en HR-managementinformatie voorheen gebruik van PeopleSoft, maar stapt over naar het systeem HR Easy van Raet. Ook wordt de BI-tool vervangen, van Business Objects naar Microsoft. Zo’n ingrijpende overgang vereist natuurlijk extra handen en kennis van de nieuwe systemen. BI Right! werd benaderd om mee te denken en deze overgang mogelijk te maken.


We hebben het oude personeelssysteem PeopleSoft beschikbaar gesteld via een Archive database. Datzelfde is ook gedaan voor andere systemen die in het verleden door ABN Amro zijn gebruikt, denk hierbij aan SAP. Op basis van deze Archive databases zijn in het verleden al rapportages gemaakt. Met behulp van Reverse Engineering hebben we de specificaties van de al eerder gebouwde rapportages in beeld gebracht. Ook inventariseerden we de wensen en specificaties van de nieuw te bouwen rapportages op basis van PeopleSoft.


De rapportages zijn gebouwd in nauwe samenwerking met de gebruikers. Naast het gebruik van standaard rapportages had ABN Amro de beschikking over Business Objects Universes. Hiermee konden gebruikers zelf rapportages bouwen. Uiteraard bleef deze wens overeind bij de overgang. Om die reden hebben we diverse Microsoft Report Models gecreëerd. Het Report Model vertaalt de databasetabellen en velden naar een Business view, net zoals een Universe.

Vanaf 1 januari 2014 gaat het geheel in productie.

Ga naar boven