Vesteda Investment Management kampte met een capaciteitsprobleem. Een vacature kon niet snel genoeg worden ingevuld, maar uiteraard ging het werk wel gewoon door. BI Right! heeft Vesteda kunnen helpen door een geschikte kandidaat te leveren om tijdelijk bij te springen.

Bij Vesteda wordt gewerkt met een datawarehouse omgeving in Microsoft en een rapportage-omgeving met Cognos 10, waarbij men gebruikte van Report Studio en Analysis Studio. De focus lag met name op het dagelijkse beheer van zowel de back-end als front-end, het oplossen van storingen, doorvoeren van wijzigingen en de nieuwbouw van rapportages. Daarnaast is men voorzien van een workshop voor de gebruikers om makkelijker en sneller met Cognos te kunnen werken.

Nadat de vacature was ingevuld is de focus verlegd naar het inwerken van de nieuwe medewerker en het schrijven van een advies over het functionele beheer van de BI-omgeving. Ook is de nieuwe mededewerker van een maatwerk training voorzien op het gebied van Cognos Report Studio.

Ga naar boven