Gemeente Maastricht

De Gemeente Maastricht beschikt over een BICC, waarin alle vragen rondom informatievoorziening beoordeeld en verwerkt. Gebruikmakend van Informatica als backend en Cognos 10 als frontend worden de diverse productiebronnen ontsloten en beschikbaar gesteld aan de gebruikers.


BI Right! is gevraagd om tijdelijke ondersteuning te bieden bij het bouwen van nieuwe financiële- en Service Management rapportages.
De financiële rapportages zijn gebaseerd op de bronnen Coda (van Unit4) en Corsa (van BCT). Het betreft hier veelal complexe operationele rapportages die rechtstreeks op de bron gedraaid worden. Ook het beheren van deze en reeds bestaande rapportages is onderdeel van de werkzaamheden.
Voor het Service Management maakt men gebruik van Topdesk. Gezien de complexiteit van de vraagstukken is na de inventarisatie van de rapportspecificaties begonnen Topdesk te ontsluiten naar een datawarehouse en datamart. Vervolgens zijn diverse rapportages gebouwd op deze nieuwe datamart.

Ga naar boven