Vion

Vion is een vleesproducent die internationaal opereert. Met productielocaties in Nederland en Duitsland worden wekelijks 320.000 varkens en 19.000 runderen verwerkt. Door diverse fusies en overnames bestaat het bedrijf uit een groot aantal vestigingen. Hiermee is ook een gedifferentieerd applicatielandschap ontstaan. 

De komende periode wordt gebruikt om het landschap homogeen te maken. Een centrale BI oplossing is hierbij ook een aandachtspunt.

Vion Farming heeft het voortouw genomen en heeft de stap gezet naar een nieuwe BI omgeving. Op dit moment wordt de oude Cognos omgeving geupgrade naar een nieuwe Cognos 10 omgeving. Er is voor gekozen om niet 1 op 1 te migreren maar meteen een aantal verbeterslagen door te voeren. Het doel hierbij is de beheerslasten te beperken en de controle door de business te verhogen.

Grote afhankelijkheid van de IT was een struikelblok omtrent een goed en effectief gebruik van BI. Er is daarom gekozen taken en verantwoordelijkheden anders te beleggen. Door key-users in de business op te leiden verkrijgt de business nu meer controle en invloed over hoe BI ingezet wordt. Men krijgt meer kennis en bereikt hierdoor een hogere toegevoegde waarde.

De komende maanden zullen besteed worden om te bepalen welke volgende onderdelen ontsloten kunnen gaan worden en wat de best passende oplossing hiervoor is.

Wilt u ook kritisch naar uw BI of rapportage omgeving kijken? Wij ondersteunen u graag. Neem contact op met BI Right! om de mogelijkheden te bespreken.

 

Ga naar boven